Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Arrangør

Konkurrencen arrangeres af: Schellerup ApS

Deltagere i konkurrencen afgiver alene information til Schellerup ApS

Hvem må deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og have folkeregister adresse i Danmark.

Konkurrencen er ikke købsbetinget. Ansatte i Schellerup ApS kan ikke deltage i konkurrencen.

Hvordan deltager du?

Du deltager i konkurrencen via Schellerup Gårds Facebookside: www.facebook.com/schellerupgaard

Betingelserne for deltagelsen i konkurrencen fremgår af opslaget på Schellerup Gårds Facebook side. Oftest består det i at like opslaget på Facebook siden, og skrive i kommentarsporet til det pågældende opslag. Betingelserne og informationerne for deltagelse fremgår dog af det pågældende konkurrence opslag. Man kan som bruger kun deltage en gang i hver konkurrence.

Vindere

Vinderen/vinderne findes imellem dem, der har deltaget aktivt i konkurrencen, eller hvad der nu er anført i konkurrencen samt betingelserne for deltagelse.

Vinderen offentliggøres på Schellerup Gårds Facebookside. Ydermere får vinderen direkte besked via samme kanal i kommentarsporet på det pågældende konkurrence-opslag. Hvis vinderen ikke svarer tilbage inden for 14 dage, trækker Schellerup ApS en anden vinder.

Præmier

Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til tredje part. Schellerup Gård kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som følge af forsendelsen af konkurrencens præmie. Overdragelse af præmien bliver aftalt med den enkelte vinder.

Håndtering af personoplysninger

Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtykke til, at Schellerup ApS må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven, og at Schellerup ApS må kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder af konkurrencen. Schellerup Gård vil anvende de afgivne oplysninger til at administrere konkurrencen, herunder til at kontakte vinderen af konkurrencen og til offentliggørelse af navnet på vinderen på Schellerup Gårds officielle Facebookside. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og vil udelukkende blive brugt til disse formål. Schellerup ApS deler ikke dine oplysninger med tredje part. Dine oplysninger vil blive slettet, når konkurrencen er afsluttet. Når du deltager i konkurrencen, accepterer du ligeledes Facebooks generelle brugervilkår.

Varemærke og copyright

Alle varemærker og øvrigt materiale på siden er beskyttet af almindelige copyrightbestemmelser, medmindre andet er angivet, og må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra Schellerup ApS.

Ansvar og rettigheder

Schellerup ApS fraskriver sig alt ansvar for:

Direkte, indirekte eller utilsigtet tab, der er forårsaget af brug af www.facebook.com

Virus eller anden skade på brugerens computer som følge af brug af www.facebook.com – herunder flytning af materiale, lyd data, tekst, billeder og video fra denne side.

Materiale, der lægges på www.facebook.com af brugerne.

Schellerup ApS bærer intet ansvar for eventuelle trykfejl og utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.

Schellerup ApS forbeholder sig retten til at ekskludere en deltager fra konkurrencen ved enhver mistanke om snyd.

Schellerup ApS forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencens vilkår samt at stoppe konkurrencen uden varsel, såfremt dette af konkrete eller juridiske grunde bliver nødvendigt. Ethvert tvivlstilfælde relateret til konkurrencen afgøres af Schellerup ApS.

da_DK